ดาราพรึบ! แห่เข้าคอร์สอบรมภาษีของสรรพากร

ดาราพรึบ! แห่เข้าคอร์สอบรมภาษีของสรรพากร

ทั้งนี้ กรมสรรพากร ได้ดำเนินการตรวจสอบการเสียภาษีของดารานักแสดงมาอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการสุ่มตรวจ เนื่องจากระบบไอทียังไม่พร้อม

สรรพากร! เตือนดาราเลี่ยงภาษีใช้บุคคลอื่นรับเงิน มีความผิดทั้งผู้จ่าย-ผู้รับ

สรรพากร! เตือนดาราเลี่ยงภาษีใช้บุคคลอื่นรับเงิน มีความผิดทั้งผู้จ่าย-ผู้รับ

สำหรับการเสียภาษีของดารานักแสดงต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้ที่ได้รับ และต้องส่งให้กรมสรรพากรภายใน 7 วัน