กกพ.มีมติให้การไฟฟ้าคืนดอกผลจากเงินประกันมิเตอร์ฯแก่ประชาชน

กกพ.มีมติให้การไฟฟ้าคืนดอกผลจากเงินประกันมิเตอร์ฯแก่ประชาชน

กรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้การไฟฟ้าจำหน่าย คือ กฟน. และ กฟภ. คืนดอกผลจากเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าแก่ประชาชน