คมนาคม! สั่งกรมเจ้าท่าเข้มดูแลเรือขนส่ง พร้อมติดสัญญาณไฟตอม่อ

คมนาคม! สั่งกรมเจ้าท่าเข้มดูแลเรือขนส่ง พร้อมติดสัญญาณไฟตอม่อ

อีกทั้งการสร้างสะพานแม่น้ำแห่งอื่นๆที่ผ่านแม่น้ำที่ใช้ในการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ จะกำหนดให้ไม่มีตอม่อสะพาน