กระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการไข่แลกยาเก่าเริ่ม 2 – 5 กรกฎาคม 2555

กระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการไข่แลกยาเก่าเริ่ม 2 – 5 กรกฎาคม 2555

โดยสามารถแลกได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ