รัฐอัดงบเกือบ 6 พันล.ช่วยสวนยาง ยุคล ยันไม่แทรกแซงราคา

รัฐอัดงบเกือบ 6 พันล.ช่วยสวนยาง ยุคล ยันไม่แทรกแซงราคา

ครม.ศก. เห็นชอบใช้งบกลาง 5,628 ล้าน ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ยุคล ย้ำราคายางพาราต้องเป็นไปตามกลไกตลาดไม่ควรแทรกแซง