กระเช้าปีใหม่ ไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

กระเช้าปีใหม่ ไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเข้มงวด ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยสั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งตลาดสด ห้างสรรพสินค้า และร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ต่างๆ ทุกสัปดาห์ จากการตรวจสอบพบว่า ปีนี้การจำหน่ายสินค้ามีความคึกคักอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดกระเช้าของขวัญที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ว่า…

กทม. สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ทั่วกรุงฯ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

กทม. สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ทั่วกรุงฯ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

กรุงเทพมหานคร ส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ทั่วกรุงฯ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค