น้ำตาไหล ! สาวก้มกราบแม่ หลังไม่ไปยินดีวันสำเร็จการศึกษา กลัวไม่มีเงินให้ลูกในวันต่อไป

น้ำตาไหล ! สาวก้มกราบแม่ หลังไม่ไปยินดีวันสำเร็จการศึกษา กลัวไม่มีเงินให้ลูกในวันต่อไป

คลิปลูกสาวก้มกราบแม่กลางไร่อ้อย หลังแม่ไม่ได้ไปร่วมยินดีในวันสำเร็จการศึกษา เหตุต้องทำงานเพราะกลัวไม่มีเงินให้ลูกในวันต่อไป