รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ขอโทษ ภาพเสือดำโผล่จอ LED

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ขอโทษ ภาพเสือดำโผล่จอ LED

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ขอโทษ ภาพเสือดำโผล่จอ LED เผย เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจริง ยันไม่ได้มีเจตนาอคติกับใคร แค่มีความรักและห่วงแหนสัตว์ป่า