เซ็นทรัล เลิฟ ดิ เอิร์ธ มอบพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ

เซ็นทรัล เลิฟ ดิ เอิร์ธ มอบพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ

“ห้างเซ็นทรัล” จับมือ “เขตปทุมวัน” จัดงาน “เซ็นทรัล…เลิฟ ดิ เอิร์ธ : มอบพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ” ร่วมขับเคลื่อน มหานครที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม