20 มีนาคมนี้ “วันวสันตวิษุวัต” กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

20 มีนาคมนี้ “วันวสันตวิษุวัต” กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

20 มีนาคม 2561 ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี ทำให้ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืน เรียกว่า “วันวสันตวิษุวัต” ถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาล ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ส่วนซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง

รู้ยัง!? 23 ก.ย.นี้ เวลากลางวันเท่ากับกลางคืน

รู้ยัง!? 23 ก.ย.นี้ เวลากลางวันเท่ากับกลางคืน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผย 23 ก.ย.นี้ ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดี ทำให้มีเวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน