“กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย” เดินแจกเอกสาร รณรงค์ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง 24 ก.พ. 62

“กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย” เดินแจกเอกสาร รณรงค์ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง 24 ก.พ. 62

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย จัดกิจกรรมแจกเอกสาร รณรงค์ให้ประชาชนไปเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

‘วัฒนา’ โพสต์หนุนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย เรียกร้องยุบ คสช.

‘วัฒนา’ โพสต์หนุนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย เรียกร้องยุบ คสช.

‘วัฒนา’ โพสต์หนุนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย เรียกร้องยุบ คสช. ซัดอ้างความวุ่นวาย เป็นวาทกรรมซ้ำซากแบบแผ่นเสียงตกร่อง

คสช.ขู่จัดการกลุ่มฟื้นฟูปชต. หากเคลื่อนไหวนอกกรอบ

คสช.ขู่จัดการกลุ่มฟื้นฟูปชต. หากเคลื่อนไหวนอกกรอบ

คสช. ย้ำ ยึดตามกฏหมายดูแลความสงบเรียบร้อย เตือนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย แสดงออกได้ แต่ต้องไม่เกินขอบเขต เพื่อบรรยากาศบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สุด