‘วัฒนา’ โพสต์หนุนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย เรียกร้องยุบ คสช.

‘วัฒนา’ โพสต์หนุนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย เรียกร้องยุบ คสช.

‘วัฒนา’ โพสต์หนุนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย เรียกร้องยุบ คสช. ซัดอ้างความวุ่นวาย เป็นวาทกรรมซ้ำซากแบบแผ่นเสียงตกร่อง

คสช.ขู่จัดการกลุ่มฟื้นฟูปชต. หากเคลื่อนไหวนอกกรอบ

คสช.ขู่จัดการกลุ่มฟื้นฟูปชต. หากเคลื่อนไหวนอกกรอบ

คสช. ย้ำ ยึดตามกฏหมายดูแลความสงบเรียบร้อย เตือนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย แสดงออกได้ แต่ต้องไม่เกินขอบเขต เพื่อบรรยากาศบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สุด