เตือน!! นายจ้างต้องจัดหาน้ำดื่มให้ลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีความผิด

เตือน!! นายจ้างต้องจัดหาน้ำดื่มให้ลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีความผิด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำ นายจ้างต้องจัดน้ำสะอาดสำหรับดื่มให้ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฝ่าฝืนมีความผิด

เตือน!! นายจ้างบังคับลูกจ้างทำงานล่วงเวลา มีความผิดตามกฎหมาย

เตือน!! นายจ้างบังคับลูกจ้างทำงานล่วงเวลา มีความผิดตามกฎหมาย

เตือน!! นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา หรือ โอที ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

กสร. หนุนลูกจ้างกู้เงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ ป้องกันหนี้นอกระบบช่วงเปิดเทอม

กสร. หนุนลูกจ้างกู้เงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ ป้องกันหนี้นอกระบบช่วงเปิดเทอม

กสร. แนะลูกจ้างที่ต้องเตรียมเงินรับช่วงเปิดเทอมกู้เงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ

กสร. แจง ลูกจ้างอายุ 60 ปี ขอเกษียณอายุได้ มีสิทธิรับค่าชดเชยตามกฎหมาย

กสร. แจง ลูกจ้างอายุ 60 ปี ขอเกษียณอายุได้ มีสิทธิรับค่าชดเชยตามกฎหมาย

กสร. แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้าง อายุ 60 ปี มีสิทธิขอเกษียณอายุ และได้รับค่าชดเชยตามอายุงาน นายจ้างฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

ย้ำ 1 พ.ค. ต้องให้ลูกจ้างหยุดวันแรงงาน พร้อมจ่ายค่าจ้าง ฝ่าฝืนมีความผิด

ย้ำ 1 พ.ค. ต้องให้ลูกจ้างหยุดวันแรงงาน พร้อมจ่ายค่าจ้าง ฝ่าฝืนมีความผิด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดงาน วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. นี้ พร้อมจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน ฝ่าฝืนมีความผิด

สั่งตรวจปรับขึ้น ‘ค่าจ้างขั้นต่ำ’ พบนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเอาผิดทันที

สั่งตรวจปรับขึ้น ‘ค่าจ้างขั้นต่ำ’ พบนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเอาผิดทันที

กสร. สั่งตรวจสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ต้องปรับขึ้น “ค่าจ้างขั้นต่ำ” ตามอัตราใหม่ที่บังคับใช้ 1 เม.ย.61 พร้อมย้ำหากพบนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเอาผิดทันที