จันทบุรี – ระยอง เตรียมพร้อมงาน 250 ปี กองเรือยกพลขึ้นบกฯ

จันทบุรี – ระยอง เตรียมพร้อมงาน 250 ปี กองเรือยกพลขึ้นบกฯ

จังหวัดจันทบุรี และระยอง เตรียมพร้อมจัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกฯ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชในปีพุทธศักราช 2310