กอ.รส.ออกแถลงการณ์ฉ.13,14สั่งม็อบอยู่ในที่ตั้ง

กอ.รส.ออกแถลงการณ์ฉ.13,14สั่งม็อบอยู่ในที่ตั้ง

กอ.รส. ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 13 สั่งม็อบชุมนุมในที่กำหนด และ ฉบับ 14 แจงการใช้อาวุธและการใช้กำลังในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ