‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

“กอ.รส.” แถลงผลการตรวจยึดอาวุธสงคราม 5 คดี ในพื้นที่ จ.ลพบุรี สมุทรสาคร นครนายก ปทุมธานี และ กทม. หลังการประกาศกฎอัยการศึก เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงเหตุวุ่นวายใน กทม. …

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

“กอ.รส.” แถลงผลการตรวจยึดอาวุธสงคราม 5 คดี ในพื้นที่ จ.ลพบุรี สมุทรสาคร นครนายก ปทุมธานี และ กทม. หลังการประกาศกฎอัยการศึก เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงเหตุวุ่นวายใน กทม. …

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

“กอ.รส.” แถลงผลการตรวจยึดอาวุธสงคราม 5 คดี ในพื้นที่ จ.ลพบุรี สมุทรสาคร นครนายก ปทุมธานี และ กทม. หลังการประกาศกฎอัยการศึก เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงเหตุวุ่นวายใน กทม. …

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

“กอ.รส.” แถลงผลการตรวจยึดอาวุธสงคราม 5 คดี ในพื้นที่ จ.ลพบุรี สมุทรสาคร นครนายก ปทุมธานี และ กทม. หลังการประกาศกฎอัยการศึก เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงเหตุวุ่นวายใน กทม. …

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

“กอ.รส.” แถลงผลการตรวจยึดอาวุธสงคราม 5 คดี ในพื้นที่ จ.ลพบุรี สมุทรสาคร นครนายก ปทุมธานี และ กทม. หลังการประกาศกฎอัยการศึก เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงเหตุวุ่นวายใน กทม. …

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

“กอ.รส.” แถลงผลการตรวจยึดอาวุธสงคราม 5 คดี ในพื้นที่ จ.ลพบุรี สมุทรสาคร นครนายก ปทุมธานี และ กทม. หลังการประกาศกฎอัยการศึก เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงเหตุวุ่นวายใน กทม. …

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

“กอ.รส.” แถลงผลการตรวจยึดอาวุธสงคราม 5 คดี ในพื้นที่ จ.ลพบุรี สมุทรสาคร นครนายก ปทุมธานี และ กทม. หลังการประกาศกฎอัยการศึก เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงเหตุวุ่นวายใน กทม. …

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

‘กอ.รส.’ โชว์ผลงานจับอาวุธ 5 คดี หลังประกาศกฎอัยการศึก

“กอ.รส.” แถลงผลการตรวจยึดอาวุธสงคราม 5 คดี ในพื้นที่ จ.ลพบุรี สมุทรสาคร นครนายก ปทุมธานี และ กทม. หลังการประกาศกฎอัยการศึก เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงเหตุวุ่นวายใน กทม. …

‘นิวัฒน์ธำรง’ ปัดร่วมวงถก ‘กอ.รส.’ วันที่ 2

‘นิวัฒน์ธำรง’ ปัดร่วมวงถก ‘กอ.รส.’ วันที่ 2

“ชัยเกษม นิติสิริ” เผย “นิวัฒน์ธำรง” ปัดร่วมวงถก “กอ.รส.” วันที่ 2 อ้างติดภารกิจ เปลี่ยนตัว รมต. ส่ง “ชัชชาติ” เข้าประชุมแทน “พงษ์ศักดิ์”…

‘นิวัฒน์ธำรง’ ปัดร่วมวงถก ‘กอ.รส.’ วันที่ 2

‘นิวัฒน์ธำรง’ ปัดร่วมวงถก ‘กอ.รส.’ วันที่ 2

“ชัยเกษม นิติสิริ” เผย “นิวัฒน์ธำรง” ปัดร่วมวงถก “กอ.รส.” วันที่ 2 อ้างติดภารกิจ เปลี่ยนตัว รมต. ส่ง “ชัชชาติ” เข้าประชุมแทน “พงษ์ศักดิ์”…

‘นิวัฒน์ธำรง’ ปัดร่วมวงถก ‘กอ.รส.’ วันที่ 2

‘นิวัฒน์ธำรง’ ปัดร่วมวงถก ‘กอ.รส.’ วันที่ 2

“ชัยเกษม นิติสิริ” เผย “นิวัฒน์ธำรง” ปัดร่วมวงถก “กอ.รส.” วันที่ 2 อ้างติดภารกิจ เปลี่ยนตัว รมต. ส่ง “ชัชชาติ” เข้าประชุมแทน “พงษ์ศักดิ์”…

‘นิวัฒน์ธำรง’ ปัดร่วมวงถก ‘กอ.รส.’ วันที่ 2

‘นิวัฒน์ธำรง’ ปัดร่วมวงถก ‘กอ.รส.’ วันที่ 2

“ชัยเกษม นิติสิริ” เผย “นิวัฒน์ธำรง” ปัดร่วมวงถก “กอ.รส.” วันที่ 2 อ้างติดภารกิจ เปลี่ยนตัว รมต. ส่ง “ชัชชาติ” เข้าประชุมแทน “พงษ์ศักดิ์”…

‘นิวัฒน์ธำรง’ ปัดร่วมวงถก ‘กอ.รส.’ วันที่ 2

‘นิวัฒน์ธำรง’ ปัดร่วมวงถก ‘กอ.รส.’ วันที่ 2

“ชัยเกษม นิติสิริ” เผย “นิวัฒน์ธำรง” ปัดร่วมวงถก “กอ.รส.” วันที่ 2 อ้างติดภารกิจ เปลี่ยนตัว รมต. ส่ง “ชัชชาติ” เข้าประชุมแทน “พงษ์ศักดิ์”…

‘นิวัฒน์ธำรง’ ปัดร่วมวงถก ‘กอ.รส.’ วันที่ 2

‘นิวัฒน์ธำรง’ ปัดร่วมวงถก ‘กอ.รส.’ วันที่ 2

“ชัยเกษม นิติสิริ” เผย “นิวัฒน์ธำรง” ปัดร่วมวงถก “กอ.รส.” วันที่ 2 อ้างติดภารกิจ เปลี่ยนตัว รมต. ส่ง “ชัชชาติ” เข้าประชุมแทน “พงษ์ศักดิ์”…