‘4 สมาคมสื่อฯ’ แถลงร้อง’กอ.รส.’ วอน ยกเลิกคำสั่ง 9/2557

‘4 สมาคมสื่อฯ’ แถลงร้อง’กอ.รส.’ วอน ยกเลิกคำสั่ง 9/2557

“4 สมาคมสื่อฯ” แถลงเรียกร้อง”กอ.รส.” ทบทวนการใช้อำนาจลดรอนสิทธิ เสรีภาพแสดงความคิดเห็นของ”สื่อมวลชน-บุคคล” วอน ยกเลิกคำสั่ง 9/2557

‘4 สมาคมสื่อฯ’ แถลงร้อง’กอ.รส.’ วอน ยกเลิกคำสั่ง 9/2557

‘4 สมาคมสื่อฯ’ แถลงร้อง’กอ.รส.’ วอน ยกเลิกคำสั่ง 9/2557

“4 สมาคมสื่อฯ” แถลงเรียกร้อง”กอ.รส.” ทบทวนการใช้อำนาจลดรอนสิทธิ เสรีภาพแสดงความคิดเห็นของ”สื่อมวลชน-บุคคล” วอน ยกเลิกคำสั่ง 9/2557

‘กอ.รส.’ เรียกทุกฝ่ายถกทางออกประเทศ สโมสร ทบ.วิภาฯ บ่ายนี้

‘กอ.รส.’ เรียกทุกฝ่ายถกทางออกประเทศ สโมสร ทบ.วิภาฯ บ่ายนี้

“กอ.รส.” เรียก “รักษาการนายกฯ, ว่าที่ ปธ.วุฒิสภา, ปธ.กกต., พท., ปชป., กปปส., นปช.” ร่วมหารือหาทางออกประเทศแล้ว ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เวลา 13.30…

‘กอ.รส.’ เรียกทุกฝ่ายถกทางออกประเทศ สโมสร ทบ.วิภาฯ บ่ายนี้

‘กอ.รส.’ เรียกทุกฝ่ายถกทางออกประเทศ สโมสร ทบ.วิภาฯ บ่ายนี้

“กอ.รส.” เรียก “รักษาการนายกฯ, ว่าที่ ปธ.วุฒิสภา, ปธ.กกต., พท., ปชป., กปปส., นปช.” ร่วมหารือหาทางออกประเทศแล้ว ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เวลา 13.30…

‘กอ.รส.’ เรียกทุกฝ่ายถกทางออกประเทศ สโมสร ทบ.วิภาฯ บ่ายนี้

‘กอ.รส.’ เรียกทุกฝ่ายถกทางออกประเทศ สโมสร ทบ.วิภาฯ บ่ายนี้

“กอ.รส.” เรียก “รักษาการนายกฯ, ว่าที่ ปธ.วุฒิสภา, ปธ.กกต., พท., ปชป., กปปส., นปช.” ร่วมหารือหาทางออกประเทศแล้ว ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เวลา 13.30…