มทภ.2 ย้ำไทย-กัมพูชาตกลงถอนทหารเขาพระวิหาร

มทภ.2 ย้ำไทย-กัมพูชาตกลงถอนทหารเขาพระวิหาร

สัมพันธ์ไทย-กัมพูชาเป็นไปด้วยดี เกริ่นถึงการถอนทหารของทั้ง 2 ฝ่าย บริเวณเขาพะวิหารและตลอดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่มีปัญหากันอยู่