หมอไทย เจ๋ง ! ค้นพบวิธีรักษา ‘ธาลัสซีเมีย’ ด้วยการบำบัดยีนให้หายไม่ต้องถ่ายเลือด

หมอไทย เจ๋ง ! ค้นพบวิธีรักษา ‘ธาลัสซีเมีย’ ด้วยการบำบัดยีนให้หายไม่ต้องถ่ายเลือด

รามาธิบดีค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก เรียกได้ว่าโรค ‘ธาลัสซีเมีย’ หรือที่เราเรียกว่า โรคโลหิตจางเป็นโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสน้อยที่จะหายขาด โดยโรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย ต้องรักษาแบบประคับประคองโดยการให้เลือดและยาขับเหล็กตลอดชีวิต ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรค ‘ธาลัสซีเมีย’ประมาณ 200,000 – 300,000 คนในประเทศไทย ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการตั้งแต่…