ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปิดตำนาน ‘โรงงานยาสูบ’

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปิดตำนาน ‘โรงงานยาสูบ’

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปิดตำนาน ‘โรงงานยาสูบ’ โดยให้แปลงเป็น ‘การยาสูบแห่งประเทศไทย’ เปิดให้กู้ ออกพันธบัตร ตราสาร ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้