สิงห์อมควัน อ่วม จ่อขึ้นราคาบุหรี่เป็นซองละเฉียดร้อย

สิงห์อมควัน อ่วม จ่อขึ้นราคาบุหรี่เป็นซองละเฉียดร้อย

(4 กุุมภาพันธ์ 2562) น.ส. ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดเผยว่า ปีนี้  การยาสูบฯ มีแผนขึ้นราคาบุหรี่อีกหลายชนิด เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่ ที่จะขึ้นภาษีบุหรี่ซองราคาไม่เกิน 60 บาท…

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปิดตำนาน ‘โรงงานยาสูบ’

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปิดตำนาน ‘โรงงานยาสูบ’

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปิดตำนาน ‘โรงงานยาสูบ’ โดยให้แปลงเป็น ‘การยาสูบแห่งประเทศไทย’ เปิดให้กู้ ออกพันธบัตร ตราสาร ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้