1 มี.ค. เริ่มใช้กำไลข้อเท้า EM ติดตามตัว ผู้ต้องหา-จำเลย ที่ถูกปล่อยชั่วคราว

1 มี.ค. เริ่มใช้กำไลข้อเท้า EM ติดตามตัว ผู้ต้องหา-จำเลย ที่ถูกปล่อยชั่วคราว

ศาลยุติธรรม เริ่มใช้กำไล EM วันที่ 1 มี.ค.นี้ ติดตามตัวจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัว