ยึดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้ให้ชุมชน

ยึดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้ให้ชุมชน

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ชี้ไทยมีภาระทางการเงินอีกมากมายจากคนจนและคนชรา ควรเอาจริงกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ