รีบซื้อดีไหม? รถยนต์ปี59แพงขึ้น-บ้านกู้ง่าย แต่ภาษีใหม่กำลังจะมา?

รีบซื้อดีไหม? รถยนต์ปี59แพงขึ้น-บ้านกู้ง่าย แต่ภาษีใหม่กำลังจะมา?

ในช่วงนี้เราจะได้ยินกระแสข่าวเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ ทั้งภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ซึ่งจะมีการเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559