ซ้อมย่อยริ้วขบวนพระราชอิสริยยศฯ สถานที่จริงวันแรก

ซ้อมย่อยริ้วขบวนพระราชอิสริยยศฯ สถานที่จริงวันแรก

กอร.พระราชพิธีฯ ซ้อมย่อยการเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในริ้วขบวนที่ 1 – ริ้วขบวนที่ 3