ระทึก!! นาทีหญิงวิ่งตัดหน้ารถยนต์พระที่นั่ง เพื่อถวายฎีกา

ระทึก!! นาทีหญิงวิ่งตัดหน้ารถยนต์พระที่นั่ง เพื่อถวายฎีกา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเมตตาไม่ถือโทษหญิงสติไม่ดี วิ่งตัดหน้ารถยนต์พระที่นั่งเพื่อถวายฎีกา ขณะเสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช