ไทยตั้งเป้า หลุด 1 ใน 10 ประเทศมีขยะทะเลมากที่สุด

ไทยตั้งเป้า หลุด 1 ใน 10 ประเทศมีขยะทะเลมากที่สุด

นักวิชาการด้านทรัพยากรทางทะเล ชี้ การแก้ไขปัญหาขยะทะเล ต้องจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เน้นลดการใช้พลาสติกให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกัน ตั้งเป้า ไทยต้องหลุด 1 ใน 10 ประเทศที่มีปริมาณขยะมากที่สุด