นักเรียนเมืองคอนโหด! พกขวานมาสอบ ก่อนใช้ฟันคู่อริต่างสถาบันเลือดอาบ

นักเรียนเมืองคอนโหด! พกขวานมาสอบ ก่อนใช้ฟันคู่อริต่างสถาบันเลือดอาบ

นักเรียนทะเลาะวิวาทกันใช้ขวานไล่ฟันคู่อริต่างสถาบัน หลังไปสอบความรู้วิชาสามัญ 9 วิชา ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช