‘วิญญัติ’ ร้อง ป.ป.ช. สอบอดีตอสส. และคนปัจจุบันกรณีไม่สั่งฟ้องสุเทพ และพวก

‘วิญญัติ’ ร้อง ป.ป.ช. สอบอดีตอสส. และคนปัจจุบันกรณีไม่สั่งฟ้องสุเทพ และพวก

วิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ ยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. สอบสวนอดีตอัยการสูงสุด และคนปัจจุบัน กรณีไม่สั่งฟ้องสุเทพ และพวก ขัดขวางการเลือกตั้งปี 2556