ฮือฮา! โรงเรียนชื่อดังขึ้นป้ายไม่รับฝากนักเรียนเข้าเรียน

ฮือฮา! โรงเรียนชื่อดังขึ้นป้ายไม่รับฝากนักเรียนเข้าเรียน

โรงเรียนนครสวรรค์ ก่อตั้งมานาน 121 ปี ขึ้นป้ายไม่รับนักเรียนฝาก ชี้อยากให้เด็กแข่งขันกันเพื่อสอบเข้าตามเกณฑ์คะแนนที่ทางโรงเรยนกำหนดไว้