ปิดลงชื่นมื่น โครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER 2017 จาก ทีซีซีแลนด์ฯ

ปิดลงชื่นมื่น โครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER 2017 จาก ทีซีซีแลนด์ฯ

ทีซีซีแลนด์ แอสเสท เวิรด์ ปิดโครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER 2017 แล้วอย่างสมบรูณ์แบบ ด้วยการมอบอุปรกรณ์การเรียนและกีฬา ให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561