บรื๋อ! ยิ่งกว่าไส้เดือน งูหลามยักษ์ซุกโกดังร้างฟักไข่ 60 ฟอง

บรื๋อ! ยิ่งกว่าไส้เดือน งูหลามยักษ์ซุกโกดังร้างฟักไข่ 60 ฟอง

งูหลามยักษ์กว่า 3 ม. ซุกโกดังร้าง ฟักไข่ 60 ฟอง ชาวบ้านขนลุกหลังได้ยินเสียงขลุกขลุกอยู่ข้างสุ่มไก่ จึงใช้มือคลำดู ก่อนแจ้งกู้ภัยมาจับ