จังหวัดบัวใหญ่ ชาวบ้าน8อำเภอนัดหารือ เตรียมเคลื่อนไหวผลักดันจังหวัดใหม่

จังหวัดบัวใหญ่ ชาวบ้าน8อำเภอนัดหารือ เตรียมเคลื่อนไหวผลักดันจังหวัดใหม่

ที่เทศบาล เมืองบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้จัดการประชุม รวมพลังคนด่านนอกŽ เพื่อขอยกฐานะ 8 อำเภอคือ อ.บัวใหญ่,