กระจ่าง!! ขอบข่ายสิทธิ มาตรการลดหย่อนภาษี หนุนท่องเที่ยวปี 2559

กระจ่าง!! ขอบข่ายสิทธิ มาตรการลดหย่อนภาษี หนุนท่องเที่ยวปี 2559

คลายข้อสงสัย กรมสรรพากรตอบคำถาม ขอบข่ายและสิทธิมาตรการหักค่าลดหย่อนตามมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559 ของรัฐบาล

มติครม.เห็นชอบยกเว้น ภาษี บุคคล-นิติบุคคล ที่บริจาคให้ ศอ.บต.

มติครม.เห็นชอบยกเว้น ภาษี บุคคล-นิติบุคคล ที่บริจาคให้ ศอ.บต.

เพื่อช่วยเหลือเหยื่อจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยมาตราการดังกล่าวสำหรับผูบริจาคตั้ง 1ม.ค. 2555