เผยโฉมแล้ว มูลนิธิ กปปส. พระสุเทพนั่งประธาน

เผยโฉมแล้ว มูลนิธิ กปปส. พระสุเทพนั่งประธาน

เผยโฉมมูลนิธิ กปปส. พระสุเทพเป็นประธาน แจ้งวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ส่งเสริมปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง ลงประกาศราชกิจจาฯแล้ว

Page 1 of 2212345...1020...Last »