อาจารย์เจษ ย้ำกระทงอาหารปลา – กระทงขนมปัง ไม่ดีต่อแม่น้ำ แนะลอยกระทงออนไลน์ดีที่สุด

อาจารย์เจษ ย้ำกระทงอาหารปลา – กระทงขนมปัง ไม่ดีต่อแม่น้ำ แนะลอยกระทงออนไลน์ดีที่สุด

อ.เจษฎา ย้ำกระทงอาหารปลา ไม่ควรเอามาใช้ในงานลอยกระทง เพราะเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และยังไม่อาจจะลอยทุกข์ลอยโศกได้จริง แนะลอยกระทงออนไลน์ดีที่สุด