คคบ. มีมติสั่งฟ้อง 26 ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค

คคบ. มีมติสั่งฟ้อง 26 ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค

วันที่ 26 ก.ย.ที่ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(คคบ) ครั้งที่ 4/2562 โดยการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นเรื่องการรายงานผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่…