กปปส. เปิดเส้นทาง 9 ม.ค. เดินเรียกชุมนุมใหญ่ 13 ม.ค.

กปปส. เปิดเส้นทาง 9 ม.ค. เดินเรียกชุมนุมใหญ่ 13 ม.ค.

“คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เปิดเส้นทางวันที่สามเรียกแขก 9 ม.ค. ชุมนุมใหญ่ 13 ม.ค.

กปปส. เปิดเส้นทาง 7 ม.ค. เดินเรียกชุมนุมใหญ่ 13 ม.ค.

กปปส. เปิดเส้นทาง 7 ม.ค. เดินเรียกชุมนุมใหญ่ 13 ม.ค.

“คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” เปิดเส้นทางเรียกแขก 7 ม.ค. ชุมนุมใหญ่ 13 ม.ค.