สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา ‘จงอย่าได้ละเลยการอบรมเจริญสติ’

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา ‘จงอย่าได้ละเลยการอบรมเจริญสติ’

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรมวันวิสาขบูชา รู้เท่าทันจิตใจของตน จงอย่าได้ละเลยการอบรมเจริญสติ