ประชากรทั่วโลกเกือบครึ่ง มีเงินยังชีพไม่ถึง 178 บาท

ประชากรทั่วโลกเกือบครึ่ง มีเงินยังชีพไม่ถึง 178 บาท

ธนาคารโลกชี้ เกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั่วโลกมีเงินยังชีพไม่ถึงวันละ 5.50 ดอลลาร์ หรือราว 178 บาท ธนาคารโลกรายงานว่า เกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั่วโลก มีเงินยังชีพไม่ถึงวันละ 5.50 ดอลลาร์ หรือราว 178 บาท…

วอนช่วย 2 ยายหลาน อดมื้อกินมื้อ บ้านไม่มีไฟฟ้า ไม่มีห้องน้ำ หลังคารั่ว

วอนช่วย 2 ยายหลาน อดมื้อกินมื้อ บ้านไม่มีไฟฟ้า ไม่มีห้องน้ำ หลังคารั่ว

โลกออนไลน์วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและทำการช่วยเหลือ 2 ยายหลาน อดมื้อกินมื้อ บ้านไม่มีห้องน้ำหลังคารั่ว ไม่มีไฟฟ้า