แชร์ว่อน อ้างเป็นครูสาวอ้าขาถ่ายรูปของลับในห้องเรียนทั้งที่ นร. อยู่เต็มห้อง

แชร์ว่อน อ้างเป็นครูสาวอ้าขาถ่ายรูปของลับในห้องเรียนทั้งที่ นร. อยู่เต็มห้อง

วิจารณ์สนั่น ครูสาวแก้ผ้าถ่างขาถ่ายรูปของลับกลางห้องเรียน ทั้งที่มีนักเรียนอยู่เต็มห้อง