จาตุรนต์ สัมมนา อ.ก.ค.ศ.ครู 14 จ.ใต้ สั่งเดินหน้านำ IT ปั้นครูให้ทันยุคสมัย

จาตุรนต์ สัมมนา อ.ก.ค.ศ.ครู 14 จ.ใต้ สั่งเดินหน้านำ IT ปั้นครูให้ทันยุคสมัย

จะเร่งการปฏิรูปการเรียนรู้ ระบบการผลิตครู พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครู ดูแลระบบสวัสดิการครู เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ