คลิปหน้าเหมือน ผู้บริหารเซนต์คาเบรียล – ที่ปรึกษาพิเศษของโรงเรียน

คลิปหน้าเหมือน ผู้บริหารเซนต์คาเบรียล – ที่ปรึกษาพิเศษของโรงเรียน

คลิปว่อนเน็ต คนหน้าเหมือนผู้บริหารโรงเรียนเซนต์คาเบรียลที่กำลังถูกต่อต้านเดินทางด้วยรถยนต์ ออกไปพร้อมกับที่ปรึกษาพิเศษของโรงเรียน ที่กำลังถูกร้องเรียน