สั่งพักงานแล้ว! สาวชุดไทยฝืนยิ้ม คล้องมาลัยนักท่องเที่ยว

สั่งพักงานแล้ว! สาวชุดไทยฝืนยิ้ม คล้องมาลัยนักท่องเที่ยว

สั่งพักงานแล้ว! สาวชุดไทยฝืนยิ้ม คล้องมาลัยนักท่องเที่ยว ขอโทษสังคมที่ทำไป เพราะอากาศร้อน จึงรู้สึกเพลีย