แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ

แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ

แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ ขณะกำลังทหารเข้าคุมตัวแกนนำ นปช.ที่ถนนอักษะแล้ว

แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ

แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ

แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ ขณะกำลังทหารเข้าคุมตัวแกนนำ นปช.ที่ถนนอักษะแล้ว

แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ

แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ

แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ ขณะกำลังทหารเข้าคุมตัวแกนนำ นปช.ที่ถนนอักษะแล้ว

แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ

แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ

แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ ขณะกำลังทหารเข้าคุมตัวแกนนำ นปช.ที่ถนนอักษะแล้ว

แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ

แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ

แกนนำกปปส.ให้ผู้ชุมนุมสงบในที่ตั้งหลัง ‘คสช.’ ประกาศยึดอำนาจ ขณะกำลังทหารเข้าคุมตัวแกนนำ นปช.ที่ถนนอักษะแล้ว