นิด้าโพล เผยปชช.49% เห็นด้วยคืนพาสปอร์ต ทักษิณ

นิด้าโพล เผยปชช.49% เห็นด้วยคืนพาสปอร์ต ทักษิณ

ขณะที่ 68.04 % เชื่อว่าหากมีการคืนให้จริงจะต้องเกิดความวุ่นวายในประเทศอีกครั้งแน่นอน และ56%เชื่อนักการเมืองแทรกแซงเรื่องนี้