ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 9 ด. ‘หญิงเป็ด จารุวรรณ’ คดีทุจริตเงินสัมมนา

ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 9 ด. ‘หญิงเป็ด จารุวรรณ’ คดีทุจริตเงินสัมมนา

ศาลฏีกาพิพากษา จำคุก 9 เดือน ปรับ 15,000 บาท ‘คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา’ อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีทุจริตงานสัมมนา เมื่อปี 46

ศาลปค.สูงสุดพิพากษายืน ‘จารุวรรณ’ออกคำสั่งไม่ชอบ

ศาลปค.สูงสุดพิพากษายืน ‘จารุวรรณ’ออกคำสั่งไม่ชอบ

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน “คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา” ออกคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้าน “พิศิษฐ์” ไม่ติดใจ ระบุแค่ต้องการทำความจริงให้ปรากฏ…