สคบ. เตือน หลังมีหอพักหัวหมอ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ แต่ขึ้นค่าส่วนกลาง

สคบ. เตือน หลังมีหอพักหัวหมอ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ แต่ขึ้นค่าส่วนกลาง

สคบ. ออกประกาศเตือน หลังมีหอพักหัวหมอ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ แต่ขึ้นค่าส่วนกลาง ชี้ เก็บค่าบริการได้ตามจริงเท่านั้น