ค่าแรง 300 ช้ำไม่หยุด อุตสาหกรรมผนึกชื่อ 70 จังหวัด ค้านขึ้นต้นปีหน้า  ทำแรงงานจ้องกลับบ้านแน่

ค่าแรง 300 ช้ำไม่หยุด อุตสาหกรรมผนึกชื่อ 70 จังหวัด ค้านขึ้นต้นปีหน้า ทำแรงงานจ้องกลับบ้านแน่

ลูกจ้างยังไม่สามารถเบิกเงินครบตามที่มีประกาศบังคับใช้กับผู้ประกอบการ