รวมหน่วยงาน – สถานที่ งดให้บริการ 26 ต.ค. นี้!

รวมหน่วยงาน – สถานที่ งดให้บริการ 26 ต.ค. นี้!

หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนต่างประกาศหยุดให้บริการ เพื่อเปิดโอกาสให้ พนักงาน – ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมพระราชพิธี

‘อูเบอร์แท็กซี่’ ร้องแก้กฎหมายรองรับ หลังถูกสั่งงดให้บริการ !

‘อูเบอร์แท็กซี่’ ร้องแก้กฎหมายรองรับ หลังถูกสั่งงดให้บริการ !

บริษัท อูเบอร์ ไทยแลนด์ ร้อง กระทรวงคมนาคม แก้กฎหมายรองรับรถโดยสารสาธารณะส่วนบุคคล ผ่านแอปฯ หลัง ขนส่ง สั่งงดให้บริการ