‘ซาไก’ ร้องไม่เคยรับงบคนไร้ที่พึ่ง ไม่มีประปา-ไฟฟ้า นานกว่า 10ปี

‘ซาไก’ ร้องไม่เคยรับงบคนไร้ที่พึ่ง ไม่มีประปา-ไฟฟ้า นานกว่า 10ปี

หัวหน้าซาไกร้องไม่เคยรับงบคนไร้ที่พึ่ง ยังคงใช้ชีวิตแบบซาไกดั้งเดิมที่ยังไม่มีทั้งน้ำประปาและไฟฟ้า เลี้ยงชีพด้วยการหาของป่ามาขายแลกข้าวแลกอาหารและยารักษาโรคที่จำเป็น