‘พรเพชร’ สั่งลดงบไอทีรัฐสภาใหม่ แจงเหตุนาฬิกาเรือนละ 7 หมื่น

‘พรเพชร’ สั่งลดงบไอทีรัฐสภาใหม่ แจงเหตุนาฬิกาเรือนละ 7 หมื่น

ประธาน สนช. ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอนุมัติงบประมาณติดตั้งระบบไอที รัฐสภาใหม่ แต่เป็นผู้เข้ามาแก้ปัญหา พร้อมสั่งเลขาฯ สภาผู้แทนราษฎรปรับลดงบให้สอดคล้องกับความจำเป็น